Publications
Overview Search Downloads Up
Category: MCK Service Charter

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
MCK SERVICE CHARTER

Download
Download

This Service Charter seeks to enhance the level of awareness on the role of the Council, give insight on its core functions and values, provide information on the range of services offered, the set service delivery, standards, clients ’expectations, avenues for remedy where service delivery fall short of standards and provision for continuous improvement in service delivery and excellence in our operations in line with the Mission and Vision of the Council.
Created
Size
Downloads
2013-08-15
316.7 KB
1669
MCK SERVICE CHARTER SWAHILI

Download
Download

Mwongozo huu wa namna ya utoaji wa huduma za Baraza la Vyombo vya
Habari la Kenya (MCK) unanuia kutoa ufahamu wa majukumu ya MCK kuelezea
kwa kina wajibu wake mkuu na maadili. Vilevile mwongozo huu unanuia
kutoa habari muhimu kuhusu aina nyingi ya huduma zinazotolewa, kanuni
zinazosimamia utoaji huduma hizo, matarajio ya wateja, njia za kusuluhisha
matatizo na kuwafidia wale wanaoathirika kwa huduma ya kiwango cha chini.
Mwongozo huu pia unatoa nafasi kwa marekebisho ya mara kwa mara ya
oparesheni za MCK kuambatana na mwito na maono yake.
Created
Size
Downloads
2013-08-15
306.77 KB
798
MCK SERVICE CHARTER DISPLAY A0

Download
Download

CORPORATE SERVICE CHARTER
The Media Council of Kenya is a statutory body established by the Media Act 2007 CAP 411B as the leading institution in the
regulation of media and the conduct and discipline of journalists as well as the protection of media freedom. The Council is guided
by the vision of service to society where media freedom is respected, upheld, protected and maintained and where journalists, media
practitioners and media houses are professional, responsible and accountable and adhere to media ethics and quality standards
Created
Size
Downloads
2013-08-15
463.78 KB
1206